Cập nhật mới nhất

Đón học viên từ tháng 10/2022

Lời nói đầu

Học viện Nhật ngữ Cheerise bắt đầu đón học viên từ tháng 10 năm 2022.
Chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo tiếng Nhật ở cấp độ cao nhất, tới các bạn có dự định tới Nhật Bản du học.

LIÊN HỆ

Vui lòng nhập vào tất cả các ô trống.

Hoặc gửi vào địa chỉ mail sau:

info@cheerise.jp